Ο διευθυντής της CIA εγκρίνει προς δημοσίευση περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.