Απάντηση σχετικά με πληροφορίες που σχετίζονται με την εξέλιξη της έρευνας….