16 Ιουλίου 2007 – Απαντητική επιστολή του Aρχειοφύλακα των Η.Π.Α. Allen Weinstein προς τον Thomas Blanton, Διευθυντή του Αρχείου Εθνικής Ασφαλείας των Η.Π.Α. σε συνέχεια της επιστολής απο 23 Ιουνίου 2006 αναφορικά με την καταστροφή των αρχείων της CIA για την υπόθεση G.Polk. Ο Allen Weinstein πληροφορεί τον Thomas Blanton οτι στάθηκε αδύνατη η ανάκτηση των πρωτότυπων εγγράφων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την διάθεση των εν λόγω αρχείων.