Ένα γράμμα εμπλέκει νέους πιθανούς ενόχους στην υπόθεση της δολοφονίας.