Δηλώσεις του ερευνητή  James G. L. Kellis για τις εξελίξεις της υπόθεσης.