9 Ιουνιου 2006 – Επιστολή του Διευθυντή του Αρχείου Εθνικής  Ασφάλειας Thomas Blanton προς τον Γενικό Επιθεωρητή της CIA John Helgerson να διερευνήσει διεξοδικά την καταστροφή σημαντικών εγγράφων της υπόθεσης G.Polk