Με σήμα στις 4/6/1948 ο Σταθμάρχης της CIA  στην Αθήνα ενημερώνει τα κεντρικά για τις παρασκηνιακές πληροφορίες ότι υπάρχει  άτομο στη Θεσσαλονίκη  που πιθανόν να είχε κανονίσει συνάντηση του Πολκ με τον Μάρκο Βαφειλάδη. Συνιστά «φιλική ανάκριση” αλλά χωρίς περαιτέρω εμπλοκή.