Σήμα του Σατθμού της CIA στην Αθήνα πρός τα κεντρικά γραφεία, για άτομο που ήξερε την επαφή του Τζορτζ Πολκ που θα τον πήγαινε στον Μάρκο Βαφείαδη.