Στη μνήμη του δημοσιογράφου George Polk το Long Island University  δημιούργησε τα George Polk Awards in Journalism.

Τα Βραβεία συνέβαλαν στη διατήρηση της υπόθεσης Polk στο ευρύ κοινό που παραμένει μέχρι σήμερα ένα μυστήριο.